พุทธพาณิชย์

Commercial Buddhism

แม้ในทางพุทธศาสนาจะกล่าวว่าเงินนั้นเป็นเพียงปัจจัยภายนอก แต่ทว่าความจริงแล้วในปัจจุบันนี้ หลายสถานที่ หลายกลุ่มบุคคล ได้นำเอาพระพุทธศาสนานั้นมาเป็นเครื่องดำเนินการหาเงิน โดยการกล่าวอ้างว่าเป็นการเผยแพร่ศาสนา จนทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในทางธรรมไปแล้ว

คลิกเพื่อดู Categories/One shot One Feel ทั้งหมด

Advertisements