ทางบุญ

Debt Relief

ไม่ว่าจะพระหรือมนุษย์อย่างเราๆ จะเลือกเดินทางสายตรงหรือ ทางสายอ้อม ทุกคนล้วนแต่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือ นิพพาน

คลิกเพื่อดู Categories/One shot One Feel ทั้งหมด

Advertisements