ชะล้าง

wash

ผู้เข้าอุปสมบทหมู่หลายคนกำลังอาบนำ้ ชะล้างรางกายเพื่อเตรียมเข้าพิธีขั้นต่อไป

คลิกเพื่อดู Categories/One shot One Feel ทั้งหมด

Advertisements