Royal Project

Royal Project

 

 

กระบวนการคัดบรรจุที่ละเอียดถี่ถ้วนของโครงการหลวง เริ่มจากการชั่งรับผลผลิตที่ชาวบ้านในโครงการนำมาจำหน่าย เจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างจากพืชผักทั้งหมดปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โครงการจะทำการส่งคืนผลผลิตทันทีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดแต่งและล้างทำความสะอาดเบื้องต้น ส่วนน้ำที่ใช้ทำความสะอาดนั้น จะต้องวัดปริมาตรการผสมคลอลีนในอัตราส่วนที่ตรงตามมาตรฐานด้วยเช่นกัน สำหรับผักที่ไม่ต้องบรรจุหีบห่อเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเกรดผลผลิต ซึ่งจะมีตั้งแต่เกรด 1 เกรด 2 และเกรด U และ นำผลผลิตที่คัดสรรแล้วบรรจุลงในลังทันที แต่ถ้าผักชนิดใดที่ต้องทำการบรรจุหีบห่อ จะต้องบรรจุ ปิดผนึก และติดฉลากให้เรียบร้อย ก่อนที่จะบรรจุลงลังหรือกล่อง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการชั่งน้ำหนักและพิมพ์รหัสกำกับผลผลิตใส่ลงไปในลัง นั้นๆ ด้วย ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำผลผลิตที่ได้ ไปจัดเก็บในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ 4-7 องศาเซลเซียส เพื่อให้ผักคงความสดกรอบน่ารับประทานอยู่เสมอ และรอการจัดส่งต่อไป

คลิกเพื่อดู Categories/Works ทั้งหมด

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Advertisements