มุ่งสู่กาสาวพัสตร์

ในสายตาข้างหน้าของผู้อุปสมบท คงมีเพียงแต่เส้นทางของผ้าเหลือง

 

คลิกเพื่อดู Categories/One shot One Feel ทั้งหมด

Advertisements