หุ่นสายเสมา

sema thai marionette

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

หุ่นสายเสมา

SEMA THAI MARIONETTE

ศิลปะการเชิดหุ่นสาย ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ของการเชิดหุ่นแขนงหนึ่งที่มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเผยแพร่ไปในโลกตะวันตกและตะวันออกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ชื่อเรียกขานว่า “Marionette” ในภูมิภาคเอเซีย หุ่นสายได้แพร่ขยายไปในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น พม่า จีน อินเดีย ศรีลังกา ฯลฯ และตกทอดเป็นมรดกของชาติสืบมา เพราะฉะนั้นหุ่นประเภทนี้จึงมีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในโลก

ในประเทศไทย เอนก นาวิกมูล นักวิชาการและผู้ก่อตั้ง บ้านพิพิธภัณฑ์ เคยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหุ่นไทยและแบ่งหุ่นออกเป็น 5 ประเภท คือ หุ่นหลวง หุ่นหระบอก หุ่นเล็ก (หุ่นวังหน้า) และหุ่นละครเล็ก (เช่น คณะโจหลุยส์) ในขณะเดียวกันก็มีการยืนยันถึงประเภทของหุ่นไทยอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นประเภทที่ 5 นั่นคือ หุ่นไทย ที่โบราณเรีกว่า “หุ่นชัก” โดยหุ่นประเภทนี้เป็นหุ่นที่ใช้กลไกลในการชัดเชิดด้วยสายชัก เป็นหุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม www.mbamagazine.net

คลิกเพื่อดู Categories/Works & Magazine ทั้งหมด

Advertisements