หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU ทฤษฎีเข้มข้น ปฏิบัติเป็นเลิศ

หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU ทฤษฎีเข้มข้น ปฏิบัติเป็นเลิศ

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU

financial-management-cmmu

ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง ประธานสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ

ดร.นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง ประธานสาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ

ดร. Astrid Kainzbauer ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร. Astrid Kainzbauer ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม www.mbanewsthailand.com

คลิกเพื่อดู CMMU Master of Management International Program ทั้งหมด

คลิกเพื่อดู Categories/Works & Magazine ทั้งหมด

คลิกเพื่อดู Categories/Portrait ทั้งหมด

Advertisements